تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

1. با توجه به تأکید به اتحاد شیعه و سنی خواهشمندیم دلایلی از قرآن و سنت برای ما مرقوم بفرمایید.
2. خواهشمندیم درباره درست بودن یا نبودن لعن علنی خلفا ما را راهنمایی کنید.
التماس دعای خیر داریم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
مقصود از وحدت حسن معاشرت با آن‌ها است، و این غیر از حقظ مبانی اعتقادی و تعهّد به احکام است.
9498
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله