تحت بخش: نصايحنصايح

راهکار فراموشی عشق چیست خیلی سعی دارم فراموشش کنم ولی انگار به ققلبم چسبیده وجدائی از آن باعث مرگ من می شود هر کسی را در خیابان ویا جائی میبینم که شبیه اوست یا فکر او در خاطرم میاد ازخود بیخود می شوم نمی دانم چه کنم می ترسم دم مرگ هم بی ایمان از دنیا برم قلبم کوچک شده در مانده شدم احخساس می کنم درها به رویم بسته است رو به خوبی نمی توانم بیارم گوئی به قلبم مهری زده شده قرآن زیاد می خوانم ولی گوئی قلبم به این وضع عادت کرده وتغییر برایش دشوار است

بسمه تعالی
السلام علیکم
حیف است اینقدر ضعیف باشیم. خدائی که ما را خلق کرده و لیاقت رسیدن به مراتبی داده که فرشتگان آرزو کنند، آیا باید شیطان اینگونه سدّ راه خدا شود؟ این سزاوار است که شما نتوانید ترک کنید و حال آنکه افراد فاسق و فاجر آنچنانی، و معتادهای کذائی، اراده ترک می کنند و عملاً موفق می شوند؟ قرآن مجید که دوا و شفای همه امراض است شما را اصلاح نمی کند؟ فکر کنید چه باید کرد!
6639
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله