تحت بخش: نصايحنصايح

سلام علیکم
استاد برای تسریع در امر ازدواج و نصیب شدن همسر مؤمنه چه دعایی بکنیم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
دو رکعت نماز حاجت مثل نماز صبح بخوانید، پس از سلام، در حال سجده 14 مرتبه صلوات سپس 100 مرتبه بگوئید: اللّهمّ خِرْ لي واختَر لي. سپس 14 مرتبه صلوات.
اگر مصلحت باشد تسریع می‌شود.
8818
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله