تحت بخش: علماءـ شخصيات ـ ادبا و...علماءـ شخصيات ـ ادبا و...

آیا تمجید بزرگان اهل سنت از مقام شامخ علمی جناب ابن شهر آشوب مازندرانی صحت دارد؟ مستندات آنرا بیان فرمایید.

بسمه تعالی
السلام علیکم
آنها از ابن شهر آشوب تجلیل می کنند، به کتاب (الوافی بالوفیات) تألیف صَفَدی، و (البلغه) تألیف فیروزآبادی و (بغیة الوعاة) تألیف سیوطی مراجعه کنید.
4588
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله