تحت بخش: علماءـ شخصيات ـ ادبا و...علماءـ شخصيات ـ ادبا و...

نظر شریف جنابعالی در خصوص ابو ایوب انصاری چیست؟ آیا جنگیدن وی در لشگر معاویه لعنة الله علیه ،علیه رومیان را خطا در اجتهاد او (نظر فضل بن شاذان رحمه الله) و یا به اجازه امام معصوم علیه السلام (نظر آیه الله خوئی قدس سره) می دانید؟ و آیا او را ثقه و یا مجروح و غیر ثقه (بنا برنظر ابن داوود حلی) می دانید ؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در صورتی که اصل مطلب ثابت باشد وجود شرایط خاص که موجب اضطرار او بود بعید نیست. والله العالم
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله