تحت بخش: علماءـ شخصيات ـ ادبا و...علماءـ شخصيات ـ ادبا و...

نظر شیعه درباره انس بن مالک، عبدالله بن مسعود، سعد بن عباده، زید بن ارقم، خالد بن سعید، مالک بن نویره چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب (قاموس الرجال) مراجعه کنید.
8819
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله