تحت بخش: کتابها و مؤلفینکتابها و مؤلفین

عرض سلام محضر حضرت آیت الله میلانی،
روایات تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام تا چه اندازه معتبر است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
محل کلام است و قدر متیقن روایاتی است که با اصول سازگار و یا شاهد داشته باشد.
8670
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله