تحت بخش: مذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکریمذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکری

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
ایا اصول دین محصور در پنج تاست یا تعداد اصول دین بیشتر است ؟
آیا روایتی مبنی بر اینکه اصول دین پنج تا هست وجود دارد یا این تقسیم بندی از جانب علماست؟
التماس دعای خیر
یا امیرالمومنین علی علیه السلام

بسمه تعالی
السلام علیکم
این تقسیم‌بندی استقراء علمی است.
9733
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله