تحت بخش: مذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکریمذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکری

باسلام
نظر آیت الله میلانی درباره تقریب مذاهب و وحدت با اهل سنت چیست؟ در چه صورتی پذیرفته می‌دانند؟ ایشان وحدت اسلامی را چگونه تعریف می‌کنند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
«وحدت» را قبول داریم، اما اصطلاح است، و مقصود یا وحدت سیاسی است و یا وحدت اجتماعی و یا وحدت مذهبی. و از این سه خارج نیست. اما وحدت سیاسی که مسلمین در مقابل غیر مسلمین اتحاد داشته باشند تا شکست نخورند، کاملاً حق است. و و وحدت اجتماعی به معنای حسن معاشرت با یکدیگر، اینهم کاملاً حق است. اما وحدت مذهبی ـ با حفظِ حسن معاشرت و وحدت سیاسی مذکور ـ با بحث منطقی و گفتگوی هدفمند امکان‌پذیر است. موفق باشید
9508
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله