تحت بخش: مذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکریمذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکری

باسمه تعالی
خدمت عالم بزرگوار حضرت آیة الله میلانی
سلام علیکم.
نظرحضرتعالی در مورد عقیده اخباری گری چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اخباریّون فقط در چند مسأله علمی با اصولیین اختلاف دارند اما در مبانی اعتقادی هیچگونه فرقی بین اخباری و اصولی وجود ندارد.
8170
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله