تحت بخش: اعتقاداتاعتقادات

آیا هر کس که حضرت امیرالمومنین را صرفاً دوست داشته باشد اما گناه هم بکند، در آن دنیا فوراً از طرف ذوات مقدسه ائمه اطهار علیهم السلام شفاعت می شود یا اینکه اول عذاب معاصی خود را می بیند و بعد به بهشت می رود و یا اصلاً به بهشت نمی رود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
خدایتعالی اطاعت احکام را خواسته و حضرت امیر جز خواست خدا نخواسته پس عقاب بر معصیت هست، در عین حال شفاعت نیز مسلّم است، اما چون بنده نمی داند مورد شفاعت قرار می گیرد یا نه؟ و کجا؟ و چگونه؟ پس باید در مقام اطاعت باشد و هرگاه گناه کرد فوراً استغفار و توبه کند و چنانچه با این وصف استحقاق عقاب باشد امید شفاعت وجود دارد.
6073
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله