تحت بخش: اعتقاداتاعتقادات

3.آیات افک را منطبق بر جناب ماریه قبطیه سلام ا... علیها و یا تحفظ بر عفت عایشه می شمارید ؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
قضیّه افک مربوط به ماریه است.
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله