تحت بخش: اعتقاداتاعتقادات

سلام علیکم
جهت اجتهاد در مسائل اعتقادی خواندن چه دروسی ضروری است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در مسائل اعتقادی تقلید نیست، بنا بر این باید از روی فکر و نظر در دلائل عقلیه و نقلیه معتقد بود، ولذا کتابهای مرحوم علّامه حلّی و علّامه مجلسی را باید خوب مطالعه نمود و همچنین بعضی از کتب متأخّرین را.
موفق باشید
8633
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله