تحت بخش: احکام شرعی و مسائل مستحدثهاحکام شرعی و مسائل مستحدثه

سلام علیکم
اگر ببینیم چیزی بر روی زمین افتاده است و پا یا دستمان به آن بخورد ولی آن را برنداریم؛ آیا باید بگردیم و صاحب آن را پیدا کنیم یا نیازی به این کار نیست و می توانیم رها کنیم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در فرض سؤال تکلیفی ندارید.
9636
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله