تحت بخش: احکام شرعی و مسائل مستحدثهاحکام شرعی و مسائل مستحدثه

سلام علیکم
اگر بعض از مراجع مانند آیت الله بهجت بفرمایند زیر ابرو برداشتن زینت است برای مشخص شدن زینت بودن یا نبودن باز هم به عرف خانمهای متشرع مراجعه کنیم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
نظر حقیر همان است که گفتم.
8782
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله