تحت بخش: معاملاتمعاملات

سلام علیکم
در معاملات بعد از انجام معامله باید قبض و اقباض هم صورت پذیرد. اگر بعد از انجام معامله فروشنده جنس را و یا خریدار پول را در اختیار طرف مقابل قرار داد ولی طرف مقابل هنوز آن را در تصرف خود در نیاورده باشد (مثلا در اجناس کوچک خریدار پول را در مقابل فروشنده گذاشته باشد ولی فروشنده آنرا با دست برنداشته باشد) و جنس تلف شود آیا طرف دیگر ضامن است یا خیر؟
به عبارت دیگر در معامله قبض و اقباض با رفع مانع و در اختیار گذاشتن جنس و پول صورت می‌گیرد و یا با تصرف؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
کافی است که تحت سیطره او قرار دهد.
9281
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله