تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

آیا این سخن صحیح است که احادیث صرفا معذر و منجز هستند و در عقاید کاربرد ندارند؟
اگر خیر: حدیث در چه قسمتهایی از عقاید کاربرد دارند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این اصطلاح اصولی است، و این نظریّه در روایات مرتبط به احکام شرعیّه یکی از نظریات است، و به مرحوم آخوند خراسانی نسبت داده می شود، امّا نظریّه مورد قبول محققین متأخّرین "طریقت" روایات است.
موفق باشید
6467
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله