تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

فرق استفاده از رجال و درایه در سیره با حدیث چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در حدیث چون می‌خواهند فتوی بدهند و عمل کنند نیاز بیشتری به علم رجال و توثیقات وجود دارد.
9474
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله