تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

یکی از اهل فن که خود را اخباری غیرمصطلح می‌خواند، مطالبی در توضیح احادیث مربوط به عرضه حدیث بر قرآن گفته که در ذیل می‌آید. لطفاً مرقومه‌ای در مورد نظرات وی ارسال نمایید.
«وقتی می‌گوییم قرآن قطعی الدلاله است هرگز منظور ما مانند فلان ملعون نیست که ادعا داشت ما همه قرآن را می‌فهمیم و نیازی به شرح معصومین (ع) نداریم! بلکه منظور ما اینست که طبق احادیث معصومین (ع) قرآن را مراتبی است و هرکس در مرتبه خودش می‌تواند علم قطعی از آن کسب کند. همچنین بین مراتب مختلف قرآن تناقضی نیست همانطور که به قول استاد الاعظم صادقی تهرانی (ره) هیچ جنگنده‌ای فرودگاه خودش را بمباران نمی‌کند. بنابراین با این توضیحات، عرضه حدیث بر قرآن معنا می‌یابد و بر مجتهدان، پژوهش در قرآن اوجب واجبات می‌شود.»

بسمه تعالی
السلام علیکم
مرحوم شیخ طوسی در تفسیر التبیان الفاظ آیات قرآن را تقسیم نموده، حتماً مراجعه کنید.
9472
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله