تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

به نام خدا
سلام علیکم
یکی از برادران اهل تسنن ادعا نموده است که باطن داشتن قرآن از عقاید شیعی است چرا که قرآن کریم خود را صراحتا (تفصیل کل شی) خوانده و معنا ندارد که با این وصف باطنی هم داشته باشد.بفرمایید آیا ظاهر قرآن حجت است یا باطن آن؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در علم اصول فقه همه اصولیین می گویند که ظواهر کتاب حجّت است و هیچکس راجع به بواطن آیات بحث نمی کند. آنچه آن شخص گفته صحّت ندارد. شما به هر کتاب اصولی که خواستید مراجعه کنید. موفق باشید
7843
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله