حديث ثقلين و دلالت آن

حديث ثقلين و دلالت آن
حديث ثقلين به روشنى بر وجوب پيروى اُمّت از ائمّه عترت از اهل بيت عليهم السلام در همه شئون دينى و دنيوى، دلالت مى كند.
از آن جا كه در ثبوت سند اين حديث و روشنى محتوايى (متنى) آن بر امامت اهل بيت عليهم السلام ترديدى نيست برخى متعصّبين بيهوده تلاش كرده اند كه در سند يا دلالت آن خدشه وارد كنند، و يا لفظ و متن آن را تحريف نمايند. برخى ديگر از آنان با جعلِ روايت وصيّت به كتاب و سنّت را به عنوان ثقلين معرفى كرده اند و بدان پناه برده اند، به اين خيال كه اين حديث با حديث ثقلين كه مقطوع الصدور است، معارضه خواهد كرد(!!!).
ما به حمد و سپاس خدا ـ پس از پژوهش و بررسى روشن كرديم كه روايت وصيّت به كتاب و سنّت، ساختگى و جعلى است.

دستبردی در حدیث ثقلین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=8&mid=44&pgid=314