سلاله نبوی

سلاله نبوى
علامه حلّى رحمه الله فرمود:
عمرو بن ابى مقدام مى گويد: وقتى به امام صادق عليه السلام مى نگريستم، برايم روشن مى شد كه او از سلاله پيامبران است.
اين مطلب در شرح حال امام جعفر بن محمد صادق عليهما السلام و به نقل از عمرو بن ابو مقدام، در كتاب هاى معتبر رجالى و حديثى اهل سنت، نقل شده است.1


1 . براى نمونه مراجعه كنيد به: تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، وتهذيب الأسماء و اللغات.

پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد سوم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=50&mid=237&pgid=3046