نقد دیدگاه ابن تیمیّه

نقد ديدگاه ابن تيميّه
درباره سخنان ابن تيميّه بايد گفت:
او به عبارت علامه حلى رحمه الله مبنى بر اين كه امام صادق عليه السلام برترين زمانه خويش و عابدترين مردم بود، اشاره اى نكرده است; نه آن را رد كرده و نه پذيرفته است... براى تأكيد بر درستى سخنان علامه حلى رحمه الله در اين جا سخنان شمارى از پيشوايان اهل سنت را مى آوريم.

پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد سوم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=50&mid=237&pgid=3042