ابن ابى مُلَيكه

ابن ابى مُلَيكه
درباره ابن ابى مُلَيكه همين بس كه بدانيم او قاضىِ عبداللّه بن زبير و مؤذّن خاص او در دوران حكومتش بوده است. ابن زبير بعد از هلاكت يزيد، در مكّه و در بعضى از شهرهاى حجاز حكومت تشكيل داد(1).
البتّه قبل از اين، به سياست عملى ابن زبير در دشمنى با اهل بيت عليهم السلام اشاره اى كرديم و دقّت در آن براى آگاهى از وضعيت ابن ابى مُلَيكه كه قاضى و شخص مورد اعتمادش بوده، كافى است.

(1) تهذيب التهذيب: 5 / 272.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=15&pgid=174