على بن الحسين عليهما السلام

على بن الحسين عليهما السلام
ابن حجر عسقلانى اين روايت را از طريق على بن الحسين عليهما السلام نقل كرده است. او پس از نقل روايت مى گويد: اصل اين روايت ـ كه در صحيح آمده ـ به روايت مِسْوَر است كه او براى على بن الحسين روايت كرده است.
در پاورقى چنين آورده است:
«بوصيرى مى گويد: حارث آن را با سندى منقطع و ضعيف ـ به جهت تضعيف على بن زيد بن جدعان ـ روايت كرده است و اصل آن ـ كه در صحيح آمده ـ روايت مِسْوَر است».
گفتنى است كه ما در مورد روايت مِسْوَر به تفصيل سخن خواهيم گفت.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=14&pgid=165