روايت ابن ابى شِيبه

روايت ابن ابى شِيبه
ابوبكر بن ابى شِيبه نيز با يك سند، اين داستان را در المصنّف خود آورده است. وى چنين روايت مى كند:
محمّد بن بُشر از زكريّا از عامر نقل مى كند كه گويد: على، دختر ابوجهل را از عمويش حارث بن مغيره خواستگارى كرد، آن گاه در اين مورد از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله اجازه خواست.
پيامبر صلّى اللّه عليه وآله فرمود: «آيا از حَسَب و شرافت خانوادگى او مى پرسى؟».
على عرضه داشت: از حَسَب و شرافت خانوادگى او آگاهم، ولى آيا اجازه اين كار را به من مى دهى؟
فرمود: «نه! فاطمه پاره تن من است و دوست ندارم كه اظهار ناراحتى كند».
على گفت: من هم كارى نمى كنم كه او ناراحت شود(1).

(1) المصنف: 7 / 527 شماره 6.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=12&pgid=158