روايت ابن ماجه

روايت ابن ماجه
يكى ديگر از ناقلان اين داستان، ابن ماجه است. او در سنن خود در كتاب نكاح باب «غيرت» مى نويسد:
1 ـ عيسى بن حَمّاد مصرى مى گويد: ليث بن سعد از عبداللّه بن ابى مُلَيكه از مِسْوَر بن مخرمه نقل مى كند: از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله شنيدم كه بر فراز منبر مى فرمود:
«خانواده هُشام بن مغيره از من اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج على درآورند . . .».
2 ـ محمّد بن يحيى مى گويد: ابو يمان از شعيب از زُهْرى نقل مى كند كه على بن الحسين به او گفته بود: مِسْوَر بن مخرمه به او خبر داده است كه على بن ابى طالب از . . . خواستگارى كرد . . . پس از آن، على از خواستگارى دست كشيد(1).

(1) سنن ابن ماجه: 3 / 412 و 413 شماره هاى 1998 و 1999.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=12&pgid=155