تصریحی از پیامبر

تصريحى از پيامبر
علامه حلّى رحمه الله فرمود:
اين دو بزرگوار به تصريح پيامبر صلّى الله عليه وآله امام هستند.
اين موضوع نيز از مواردى است كه ابن تيميه در برابر آن سكوت كرده و مطلبى در ردّ آن نياورده است. گويا او مفاد رواياتى را كه در رابطه با امامت اين دو بزرگوار نقل كرديم، پذيرفته است.
به هر حال، بايد يادآور شويم كه تصريح و نصّ رسول خدا صلّى الله عليه وآله درباره امامت ايشان، فقط طبق روايات گذشته نيست. براى آگاهى از مطالب بيش تر در رابطه با اين موضوع، به محل بحث خود مراجعه شود.

پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=48&mid=232&pgid=3011