نوادگان رسول خدا

نوادگان رسول خدا
علامه حلّى رحمه الله درباره امام حسن و امام حسين عليهما السلام فرمود:
دو فرزند حضرت على عليه السلام نوه هاى رسول خدا صلّى الله عليه وآله و دو سرور بهشتيان هستند.

پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=48&mid=232&pgid=3007