نخستین پیشوای معصوم

نخستين پيشواى معصوم
علامه حلى رحمه الله فرمود:
نخستين شخص از اين امامان، حضرت على بن ابى طالب عليهما السلام پس از رسول خدا صلّى الله عليه وآله، با فضيلت ترين و برترين انسان هاست.
حضرت على عليه السلام، پس از رسول خدا صلّى الله عليه وآله با فضيلت ترين مردم بوده و اين موضوع در قرآن، روايات، تاريخ و از راه عقل ثابت شده است. زيرا آيات نازل شده در شأن ايشان، فراوان بوده و رواياتى كه در كتاب هاى روايى شيعه و سنى به نقل از حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله در منزلت ايشان آمده، فراتر از شمارش است.
برخى از اين روايات تصريح كرده اند كه ايشان با فضيلت ترين افراد هستند.
هم چنين مطالعه سيره آن حضرت و مقايسه آن با سيره افراد ديگر، راه ديگرى است براى شناخت اين حقيقت; چرا كه ويژگى هاى حضرت على عليه السلام را در افراد ديگر نمى يابيم، يا اين كه در كسى غير از ايشان، همه اين ويژگى ها را يك جا نمى توان يافت.
به همين دليل شمار فراوانى از صحابه نامدار و تابعان برجسته و نيز علماى جهان اسلام در قرن هاى مختلف بر اين باور بوده اند كه حضرت على عليه السلام پس از رسول خدا صلّى الله عليه وآله با فضيلت ترين فرد هستند.
براى نمونه ابن عبدالبرّ و ابن حزم دو حديث شناس بزرگ اهل سنت، نام شمارى از اين افراد را در كتاب هاى خويش آورده اند.1


1 . الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 3 / 1090، الفصل فى الملل والنحل 4 / 181.

پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=48&mid=231&pgid=3000