حذیفة بن یمان

حذيفة بن يمان
ربعى بن خراش از حذيفه بن يمان روايت مى كند. حذيفه از اصحاب جليل القدر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم است.1
پس از تصحيح سند اين روايت، نزول آيه (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع)در غدير خم و پس از اعلان ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام ثابت شد كه براى اثبات اين موضوع، همين روايت كافى است و به جهت دورى از اطاله كلام، به بررسى سندى روايت هاى ديگر در اين باره نمى پردازيم.


1. ر.ك: تهذيب التهذيب: 2 / 193 / ش 405.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد چهارم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=47&mid=229&pgid=2993