راویان احادیث نزول آیه مباهله درباره اهل بیت

راويان احاديث نزول آيه مباهله درباره اهل بيت
اين احاديث از هنگام صدور تا عصر حاضر، از سوى راويان بزرگى و در هر عصرى نقل شده است. در ميان صحابه و تابعين بيش از بيست نفر به نقل اين حديث پرداخته اند و در دوره هاى بعدى نيز، حديث توسط بيش از پنجاه تن از عالمان بزرگ سنى روايت شده است كه نام راويان احاديث را در دو بخش ذكر خواهيم كرد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=225&pgid=2838