پیشنهاد مباهله از سوی نصرانیان

پيشنهاد مباهله از سوى نصرانيان
«سيد» و «عاقب» گفتند: در رابطه با پيامبر خود هر لحظه بر اختلاف نظر ما با شما افزوده مى گردد و آن چه را كه مى گويى، باور نداريم. پس بيا براى تشخيص اين كه كدام يك از ما دو طرف حق است، يكديگر را لعنت كنيم و لعنت خدا را بر دروغ گويان قرار دهيم; زيرا مباهله و لعنت كردن يكديگر، بنيان كَن و معجزه اى آماده است.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=225&pgid=2830