بررسی دلالت آیه تطهیر

بررسى دلالت آيه تطهير
آيه تطهير بر دو امر دلالت دارد: نخست أفضليت اهل بيت عليهم السلام، و دوم عصمت اهل بيت عليهم السلام.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2817