نکاتی درباره شخصیت عکرمه

نكاتى درباره شخصيت عكرمه
عكرمه بربرى از مشهورترين زنادقه است. وى احاديثى را به جهت تمسخر و طعن در دين جعل كرده است كه در ادامه به طور اجمالى به برخى از زواياى شخصيتى وى به نقل از منابع معتبر اهل سنت مى پردازيم.1


1. ما در جلد نخست از همين مجموعه به تفصيل به شرح حال وى پرداخته ايم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2804