7ـ ابن تیمیه

7 ـ ابن تيميه
او نزد گروهى از اهل سنت معاصر بسيار مقبول و مورد اعتماد است به طورى كه مى توان وى را امام آن ها به ويژه وهابيان دانست. ابن تيميه در منهاج السنّة درباره حديث كساء مى نويسد:
وأمّا حديث الكساء فهو صحيح. رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة، ورواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة;1
حديث كساء صحيح است و احمد و ترمذى آن را از امّ سلمه روايت كرده اند و مسلم نيز در صحيح خود از عايشه نقل كرده است.


1. منهاج السنّة: 5 / 6.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2786