5ـ حاکم نیشابوری

5 ـ حاكم نيشابورى
وى پس از نقل اين حديث در مستدرك، به تصحيح آن پرداخته است.1


1. المستدرك على الصحيحين: 2 / 416 و 3 / 146 ـ 148.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2784