3ـ ترمذی

3 ـ ترمذى
وى نيز حديث كساء را در سنن خود نقل نموده و به اعتبار اسناد آن تصريح كرده است.1
از طرفى برخى از عالمان اهل سنت از جمله ذهبى2 و سيوطى،3 پس از نقل اين حديث، از صحيح بودن آن در نظر ترمذى خبر داده اند.


1. سنن الترمذي: 5 / 360 ـ 361 / ح 3962. وى در انتهاى حديث مى نويسد: «هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب».
2. سير أعلام النبلاء: 10 / 347 / ش 84 .
3. الدرّ المنثور: 5 / 198.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2782