2ـ مسلم بن حجاج نیشابوری

2 ـ مسلم بن حجاج نيشابورى
صحت احاديث صحيح مسلم ميان عالمان اهل سنت معروف و مشهور است. حتى برخى در اين باره ادعاى اجماع كرده اند. برخى ديگر مدّعى قطعيت صدور احاديث آن از سوى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم هستند و معتقدند كه تمام الفاظ احاديث مسلم، از ابتدا تا انتها مقطوع الصدورند.1 با اين بيان مسلم نيز قائل به صحت حديث كساء است; زيرا وى اين حديث را در صحيح خود نقل كرده است.2


1. براى اطلاع بيشتر از اعتبار و جايگاه اين كتاب به جلد نخست از همين مجموعه (جواهر الكلام في معرفة الإمامة والإمام)، صفحه 84 به بعد مراجع شود.
2. صحيح مسلم: 7 / 130.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2781