فضل بن دکین

فضل بن دكين
وى از رجال صحاح شش گانه است كه از او روايت نقل كرده اند. ابن حجر عسقلانى درباره فضل مى گويد: او فرد ثقه و مورد اعتماد، دقيق و از استادان بزرگ بخارى است.1


1 . تقريب التهذيب: 2 / 110.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2751