به روایت ابن ابی حاتم

به روايت ابن ابى حاتم
ابن ابى حاتم در تفسير آيه مورد بحث مى نويسد:
پدرم از عثمان بن خرزاد، از اسماعيل بن زكريا، از على بن عابس، از اعمش و ابوجحاف، از عن عطيه عوفى، از ابوسعيد خدرى روايت مى كند: اين آيه (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)درباره حضرت على بن ابى طالب عليهما السلام نازل شده است.1


1 . تفسير ابن ابى حاتم: 2 / 1172، حديث 669.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2742