حمّوئی همان استاد ذهبی

حمّوئى همان استاد ذهبى
حمّوئى از استادان و مشايخ ذهبى است; چرا كه نام وى را در المُعجم المختص خود آورده و درباره او نوشته:
ابراهيم بن محمّد مؤيّد بن عبدالله بن علىّ بن محمّد بن حمويه، او امام كبير، محدّث، شيخ مشايخ، صدرالدين، ابوالمجامع، خراسانى جوينى و صوفى است كه در سال 644 هـ . ق به دنيا آمد. او در خراسان، بغداد، شام و حجاز روايت مى شنيد و به اين مسأله عنايت داشت. ملك غازان به دست او مسلمان شد.
وى در سال 722 هـ . ق در خراسان درگذشت. ما در سال 695 هجرى از ابوالمجامع ابراهيم بن حمويه روايت مى شنيديم... .1


1 . المعجم المختصّ: 65.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2741