طریق اول / 1. ابو بکر بن مزرفی

طريق اول
1 . ابوبكر بن مزرفى
از راويان اين حديث ابوبكر بن مزرفى درگذشته سال 527 هـ . ق است.
ابن جوزى درباره او مى گويد: از او روايت شنيده ام. او مورد اعتماد، عالم و دقيق و نيز داراى عقيده صحيح بود.1
ذهبى نيز وى را فردى متقن و مورد اعتماد مى داند.2


1 . المنتظم: 17 / 281.
2 . سير اعلام النبلاء: 19 / 631.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2719