طریق دوم: / 1. ازهری

طريق دوم:
1 . ازهرى
ازهرى، همان ابوالقاسم عبيدالله بن احمد بغدادى (متوفاى سال 435 هـ . ق) است كه خطيب بغدادى وى را اين گونه توصيف مى كند:
او جمع آورنده احاديث و مرجع براى رجوع طالبان احاديث بود كه صداقت، پايدارى و هميشه تلاوت كردن قرآن نيز از ويژگى هاى اين عالم بود. ما از وى روايات و تأليفات بزرگى را شنيده ايم. او بيش از هشتاد سال عمر كرد و در ماه صفر سال 435 هجرى وفات يافت.1


1 . تاريخ بغداد: 10 / 385.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2713