طریق اول: / 1. ابن بشران

طريق اول:
1 . ابن بشران
خطيب بغدادى در معرفى ابن بشران، (متوفاى: سال 415 هـ . ق) مى نويسد:
علىّ بن محمّد بن عبدالله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران بن عبدالله. ابوالحسين اُموى است، او در جرح و تعديل صاحب نظر بود... .
ما رواياتى را از او نقل كرده ايم. او فردى دقيق، صدوق و مورد اعتماد بود. خوش اخلاق، به طور كامل جوانمرد و متدين بود... او به سال 415 هجرى وفات يافت... .1
ذهبى نيز وى را اين گونه توصيف مى كند:
شيخ، عالم، مُسند، صاحب نظر در جرح و تعديل ابوحسين على بن محمد... او روايات صحيح فراوانى را به درستى و با راست منشى نقل كرده است. وى بسيار عادل و شخصى باوقار بود... .2


1 . تاريخ بغداد: 12 / 98.
2 . سير اعلام النبلاء: 17 / 311.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2710