3. قیس بن ربیع

3 . قيس بن ربيع
راوى ديگر اين حديث، قيس بن ربيع است. او نيز از نگاه ابوداوود، ترمذى و ابن ماجه از راويان معتبر بوده و در كتاب سنن خويش از وى روايت نقل كرده اند.
ابن حجر عسقلانى درباره او مى نويسد: قيس بسيار راستگو است. در دوران كهنسالى، اختلال حواس يافت... .1


1 . تقريب التهذيب: 2 / 128.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2706