بررسی سند روایت / 1. محمد بن احمد

بررسى سند روايت
1 . محمد بن احمد
محمد بن احمد بن على بن مخلّد مشهور به ابن محرم (درگذشته سال 357 هـ . ق) از شاگردان برجسته ابن جرير طبرى و همراهان او بوده است.
دارقطنى درباره او مى گويد: در وى اشكالى نيست.1
ابوبكر برقانى نيز همين ديدگاه را دارد.2
ذهبى نيز وى را با امام، مُفتى (داراى منصب فتوى) و صاحب عمر طولانى توصيف نموده است.3
البته برخى بر او خرده گرفته اند كه در نوشته هايش روايات غيرقابل قبول وجود دارد.
شايد منظور آنان از روايات غيرقابل قبول، همين روايت بالا و ديگر رواياتى است كه در بيان فضايل حضرت على عليه السلام بيان شده است.


1 . سير اعلام النبلاء: 16 / 61.
2 . تاريخ بغداد: 1 / 321، شذرات الذهب: 3 / 26.
3 . سير اعلام النبلاء: 61 / 60.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2704