آیه اکمال دین و راویان اهل سنّت

بخش دوم
آيه اكمال دين

خداوند در آيات آغازين سوره مائده مى فرمايد:
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الاِْسْلامَ دينًا);1
امروز، دين شما را كامل كردم; و نعمت خود را بر شما تمام نمودم; و از اين اسلام به عنوان آيين شما راضى شدم.

آيه اكمال دين و راويان اهل سنّت
اين آيه نيز بر طبق احاديث، در روز غدير خم نازل شده است. البته بسيارى از بزرگان و حافظان حديث اهل سنّت نيز به نقل اين واقعه پرداخته اند كه در اين جا شمارى از آنان را نام مى بريم:
1 . ابوجعفر محمّد بن جرير طبرى، (متوفاى: 310 هـ . ق).
2 . ابوحسن علىّ بن عمر دارقطنى (درگذشته: 385 هـ . ق).
3 . ابوحفص بن شاهين، (درگذشته: 385 هـ . ق).
4 . ابوعبدالله حاكم نيشابورى، (درگذشته: 405 هـ . ق).
5 . ابوبكر ابن مردويه اصفهانى، (متوفاى: 410 هـ . ق).
6 . ابونعيم اصفهانى، (متوفاى: 430 هـ . ق).
7 . ابوبكر احمد بن حسين بيهقى، (متوفاى: 458 هـ . ق).
8 . ابوبكر خطيب بغدادى، (متوفاى: 463 هـ . ق).
9 . ابوالحسين ابن نقور، (درگذشته: 470 هـ . ق).
10 . ابوسعيد سجستانى، (درگذشته: 477 هـ . ق).
11 . ابوالحسن ابوالمغازلى واسطى، (درگذشته: 483 هـ . ق).
12 . ابوالقاسم حاكم حسكانى.
13 . حسن بن احمد حدّاد اصفهانى، (متوفاى: 515 هـ . ق).
14 . ابوبكر ابن مزرفى، (متوفاى: 527 هـ . ق).
15 . ابوالحسن ابن قبيس، (متوفاى: 530 هـ . ق).
16 . ابوالقاسم ابن سمرقندى، (متوفاى: 536 هـ . ق).
17 . ابوالفتح نطنزى، درگذشته: حدود سال 550 هـ . ق.
18 . ابومنصور شهردار بن شيرويه ديلمى، (درگذشته: 558 هـ . ق)
19 . موفّق بن احمد مكّى خوارزمى، (درگذشته: 568 هـ . ق).
20 . ابوالقاسم ابن عساكر دمشقى، (درگذشته: 571 هـ . ق).
21 . ابوحامد سعدالدين صالحانى.
22 . ابوالمظفّر سبط ابن جوزى، (متوفاى: 654 هـ . ق).
23 . عبدالرزّاق رسعنى، (متوفاى: 661 هـ . ق).
24 . شيخ الإسلام حموينى جوينى، (متوفاى: 722 هـ . ق).
25 . عمادالدين ابن كثير دمشقى، (درگذشته: 774 هـ . ق).
26 . جلال الدين سيوطى، (درگذشته: 911 هـ . ق).
اينان از نامداران و حافظان بزرگ اهل سنّت در قرون مختلف هستند. اين عالمان سنّى ماجراى مزبور را در كتاب هاى خود با ذكر سند، روايت كرده اند... ما در اين جا به برخى از اين سندها اشاره مى كنيم و صحّت آن ها را تبيين مى نماييم:


1 . سوره مائده: آيه 3.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2702