محمد بن ابراهیم حلوانی

محمد بن ابراهيم حلوانى
محمد بن ابراهيم حلوانى1 نيز در سند اين روايت به چشم مى خورد. وى به سال 276 هجرى قمرى وفات يافته است.2
خطيب بغدادى درباره محمد بن ابراهيم مى نويسد:
محمّد بن ابراهيم بن عبدالحميد، ابوبكر حلوانى، قاضى بلخ بود كه در بغداد اقامت گزيد و در آن جا حديث مى گفت... اسماعيل بن محمّد صفّار و محمّد بن عمرو رزّاز و ابوعمرو ابن سمّاك و هم چنين حمزة بن محمّد دهقان از او روايت نقل كرده اند. وى فردى ثقه و مورد اعتماد بود.3
ابن جوزى نيز درباره وى مى نويسد: او ثقه و مورد اعتماد بود.4


1 . حلوان: نام يكى از روستاهاى نيشابور است. ر.ك: معجم البلدان.
2 . المنتظم: 12 / 279.
3 . تاريخ بغداد: 1 / 398.
4 . المنتظم: 12 / 279.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2693