آیه تبلیغ و بزرگان اهل سنّت

بخش يكم
آيه تبليغ


خداوند متعال در سوره مباركه مائده مى فرمايد:
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ);1
اى پيامبر! آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، (به مردم) برسان! و اگر انجام ندهى، رسالت او را انجام نداده اى! خداوند تو را از (خطرات) مردم، نگاه مى دارد.

آيه تبليغ و بزرگان اهل سنّت
شمار فراوانى از بزرگان اهل سنّت در آثار و نوشته هاى خود آورده اند كه شأن نزول اين آيه، واقعه غدير خم است. برخى از اين دانشمندان عبارتند از:
1 . ابوجعفر محمّد بن جرير طبرى، متوفاى 310 هـ . ق.
2 . ابن ابى حاتم، عبدالرحمان بن محمّد بن ادريس رازى، درگذشته 327 هـ . ق.
3 . ابوعبدالله حسين بن اسماعيل محاملى، متوفاى 330 هـ . ق.
4 . ابوبكر احمد بن عبد الرحمان فارسى شيرازى درگذشته 407 هـ .ق.2
5 . ابوبكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى، متوفاى 410 هـ . ق.
6 . ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهانى، متوفاى 430 هـ . ق.
7 . ابوالحسن علىّ بن احمد واحدى، متوفاى 468 هـ . ق.
8 . ابوسعيد مسعود بن ناصر سجستانى، درگذشته 477 هـ . ق.
9 . ابوالقاسم عبدالله بن عُبيدالله حاكم حَسكانى.
10 . ابوبكر محمّد بن مؤمن شيرازى، نگارنده كتاب ما نزل في عليّ وأهل البيت.
11 . ابوالفتح محمّد بن علىّ بن إبراهيم نطنزى، درگذشته حدود سال 550 هـ . ق.
12 . ابوالقاسم علىّ بن حسن ابن عساكر دمشقى، درگذشته 571 هـ . ق.
13 . ابوسالم محمّد بن طلحة نصيبى شافعى، درگذشته 652 هـ . ق.
14 . فخرالدين محمّد بن عمر رازى، درگذشته 653 هـ . ق.
15 . عزّالدين عبدالرزّاق بن رزق الله رسعنى موصلى، متوفاى 661 هـ . ق.
16 . نظام الدين حسن بن محمّد نيشابورى، صاحب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان.
17 . سيّد علىّ بن شهاب الدين همدانى، متوفاى 786 هـ . ق.
18 . نور الدين علىّ بن محمّد ابن صبّاغ مالكى، متوفاى 855 هـ . ق.
19 . بدر الدين محمود بن احمد عينى، متوفاى 855 هـ .ق.
20 . جلال الدين عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، متوفاى 911 هـ . ق.
21 . قاضى محمّد بن على شوكانى، متوفاى 1250هـ . ق.
22 . سيّد شهاب الدين محمود آلوسى بغدادى، متوفاى 1270 هـ . ق.
23 ـ شيخ سليمان بن إبراهيم قُندوزى حنفى، متوفاى 1293 هـ . ق.
ما متن بسيارى از رواياتى را كه اين افراد در كتاب هاى خود نقل كرده اند، در موسوعه بزرگ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار در بخش حديث غدير آورده ايم.3


1 . سوره مائده: آيه 67.
2 . برخى گفته اند: او در سال 411 هـ ق وفات يافته است.
3 . براى آگاهى بيشتر در اين زمينه، ر.ك: نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، ج 8 ، ص 195 ـ 253.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2678